Convocatòria d'ajudes per a persones amb discapacitat 2018
Fins el 25 d'abril de 2018
28/03/2018
Modalitats:

1. Ajudes personals per a facilitar l’autonomia personal les següents:

 • a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.
 • b) Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques en l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.
 • c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.
 • d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.
 

2. Les ajudes personals per a l’atenció especialitzada residencial a persones amb diversitat funcional es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats d’atenció integral de les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica que no tenen suficients recursos econòmics i requereixen atenció assistencial i cures especials, que no es poden prestar en el medi familiar. L’atenció residencial podrà desenvolupar-se en residències i habitatges tutelats.

 
 
Requisits:
 • a) Ser menor de 65 anys.
 • b) Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.
 • c) Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.
 
 
Termini de presentació de sol·licituds:
25 d'abril de 2018
 
 
Informació i tramitació de sol·licituds:
 • - Registre de l'Ajuntament, Direccions Territorials d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • - Per correu (en cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l’oficina de correus corresponent ha de fer-se en sobre obert, a fi que en la capçalera del primer full de la documentació presentada es facen constar clarament el nom de l’oficina, data i lloc de l’admissió).
 
Normativa i procediment:
 1. 1. Ajudes personals: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369
 1. 2. Atenció residencial: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1778

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31