Convocatòria de prestacions econòmiques per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors 2018
Termini presentació de sol·licituds: 31 d'octubre 2018
1/02/2018
Objecte:
Subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent les transformacions o les reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.
 
Requisits:
1.- Ser major de 60 anys.
2.- Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant   
     que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o li dificulten la
     mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.
3.- Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les
     necessitats d'accessibilitat i de comunicació, estan exclosos els que
     signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiguen directament
     relacionats amb els impediments físics i/o sensorials.
4.- La idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que requereix el
     subjecte, que cal acreditar per mitjà dels informes mèdic i social exigits
     en la corresponent convocatòria.
 
Finalitat / Finalidad:
Eliminació de barreres arquitectòniques existents en l’habitatge propi o en l’edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent-hi aquelles transformacions o reformes que contribuïsquen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.
 
Eliminación de las barreras arquitectónicas existentes en la vivienda propia habitual o en el edificio donde resida la persona mayor que obstaculicen su movilidad, incluyento aquellas transformaciones o reformas que contribuyan a evitar los obstáculos y a facilitar la movilidad.
 
Informació i sol·licituds:
Serveis Socials Generals
 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31