Avalem Joves Plus
 
PROGRAMA EMCUJU
Programa de Fomento d'Ocupació per la contracció de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil   
     • Subvenció obtenguda: 42.691,32 Euros
     • Número de contractes: 3
     • Duració del contracte: Des de el 28 d'agost de 2017 al 27 d'agost de 2018
     • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques
 
Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
     • Tècnic Administrativa: 2 persones
     • Realització de treballs tècnics administratius que comporten una especial complexitat i requereixen una adaptació de mètodes
       de treballs
     • Col·laboració en la preparació i realització de treballs en el diferents departaments de l'administració local aportant els
       seus coneixements
     • Tècnic Informàtic: 1 persona
     • Mantenir actualitzats i en funcionament tots els equips informàtics, la xarxa, servidors de l'ajuntament.
 
PROGRAMA EMPUJU
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil
     • Subvenció obtinguda: 16.366,08 €
     • Número de contractes: 1
     • Duració del contracte: Des de el 3 d'agost de 2017 al 2 d'agost de 2018
     • Tipus de contracte: Contracte por obra o servei
 
Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
     • Tècnic en jardineria: 1 persona
     • Neteja de jardins
     • Operacions de jardineria
     • Tasques de poda
     • Tasques de desbrosse
 
Ajuda cofinançada per el Fons Social Europeu. Unió Europea.
     • Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials e Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea
     • UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31