Politica de privacitat
16/07/2018
Última modificació: Juliol 2018
 
La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la Pàgina www.villanuevadecastellon.es juntament amb la Política de Cookies i l'Avís Legal. 
L’Ajuntament de Villanueva de Castellón, es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revise la mateixa cada vegada que accedisca a la Pàgina Web. En el cas que l’usuari s'haja registrat en la pàgina web i accedisca al seu compte o perfil, en accedir a aquesta, se l'informarà en el cas que hi haja hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seues dades personals.
De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica de Protecció de Dades a Espanya i de les seues normes de desenvolupament, l'informem del següent:
 
 
Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?
 
Les dades que es recullen o ens facilites voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja siga per la navegació en aquesta, així com tots aquells que ens pugues facilitar en els formularis de contacte, via email o per telèfon, seran recaptats i tractats pel responsable del tractament, les dades del qual s'indiquen a continuació
 
Ajuntament de Villlanueva de Castellón
Plaça de l’Ajuntament, 8 - CP: 46270 – Villanueva de Castellón (València)
962450100
 
 
 
Amb que finalitats tractarem les seues dades personals?
 • Contestar a les seues consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la seua sol·licitud, o tramitar la seua petició.
 • Informació per mitjans electrònics, que versen sobre la seua sol·licitud.
 • Informació comercial o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existisca autorització expressa.
 • L'Ajuntament de Villanueva de Castellón podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.
 • • Realitzar anàlisi i millores en la Web, sobre els nostres serveis. 
 
Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
 
Exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat i l’acceptació i consentiment de l'interessat. En aquells casos on per a realitzar una sol·licitud siga necessari emplenar un formulari i fer un "click" en el botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha sigut informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a dita formulària o acceptació de la política de privacitat.
 
 
A qui li comunicarem les seues dades?
 
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als encarregats de tractament. Les seues dades no se cediran a tercers excepte obligació Legal. 
 
 
Durant quin termini emmagatzemarem les seues dades?
 
Les dades personals seran conservades mentre es mantinga la vinculació amb el responsable i durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa. En finalitzar els mateixos, les dades personals tractades en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els puga requerir atenent el termini de prescripció d'accions judicials. Les dades tractades es mantindran en tant no expiren els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi haguera obligació legal de manteniment, o de no existir aqueix termini legal, fins que l'interessat sol·licite la seua supressió o revoque el consentiment atorgat. 
 
 
Quins són els seus drets?
 • • A saber, si estem tractant les seues dades o no.
 • • A accedir a les seues dades personals.
 • • A sol·licitar la rectificació de les seues dades si són inexactes.
 • • A sol·licitar la supressió de les seues dades si ja no són necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits o si ens retira el consentiment atorgat.
 • • A sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en alguns supòsits, en aquest cas només es conservaran d'acord amb la normativa vigent.
 • • A portar les seues dades, que li seran facilitades en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica. 
 • • A presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades (si escau) o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creu que no li hem atés correctament.
 • • A revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecte a licitud del tractament basat en el consentiment exprés.
 
Com pot exercir els seus drets?
 
L'informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, mitjançant instància presentada davant el Registre General de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón juntament amb fotocòpia del DNI, dirigida al Delegat de Protecció de Dades..
En determinats suposats l'interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas només els conservarem d'acord amb la normativa vigent.
En determinats suposats pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran entregats en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica a vosté o el nou responsable de tractament que designe.
Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals ho ha atorgat.
S'informa a l'interessat o representant d'aquest, que podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit que considere que no s'ha atés convenientment l'exercici dels seus drets.
 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31